Jaostot

OAJ Kainuussa on kolme opetusalakohtaista jaostoa. YSI-jaokseen kuuluu ysiläisiä edustajia jokaisesta paikallisyhdistyksestä ja jaostoa johtaa OAJ Kainuun puheenjohtaja. OAO-jaoksen puheenjohtajana toimii 1. varapuheenjohtaja ja LTO-jaoksen puheenjohtajana 2. varapuheenjohtaja.

Lisäksi OAJ Kainuussa toimii Jukon yhteistyöryhmä, johon kuuluvat kuntien pääluottamusmiehet ja sen puheenjohtajana toimii alueasiamies. OAJ Kainuun alueelliseen työsuojeluvaltuutettujen yhteistyöryhmään kuuluvat paikalliset työsuojeluvaltuutetut ja ryhmän puheenjohtajana toimii OAJ Kainuun YT-vastaava.